הלוואות לעסקים קטנים

בכדי שנוכל למצוא את פתרונות מימון לעסקים הטובים הקיימים לעסק חדש נצטרך בשלב הראשון לבצע לעסק תוכנית 'היתכנות עסקית'.

הלוואות לעסקים קטנים – פתרונות מימון הקיימים

הלוואות לעסקים קטנים רק ככה:

1. תכנית "היתכנות עסקית" – היתכנות עסקית הינה שלב מהותי וחובה לבצעו טרם פתיחת עסק חדש.
בשלב זה אנו בוחנים את הסביבה העסקית, הפוטנציאל הקיים בשוק הרלוונטי, מתחרים, קהל היעד, הון התחלתי נדרש ועוד.

2. תוכנית עסקית – לאחר שבדקנו את ההיתכנות העסקית עלינו להכין לעסק תוכנית עסקית.
התוכנית העסקית מבוססת על בחינת ההוצאות הקבועות לעסק, אחוז הרווחיות הצפוי, יעדי מכירות ותקציב מכירות, רכישת אמצעי ייצור לעסק,
נקודת האיזון להחזר ההוצאות, תחזיות רווחיות והתפתחות צפויה ל- 3 שנים הקרובות.

3. גיוס אשראי לעסק בהקמהגיוס אשראי לעסקים מתבצע בשני מישורים עיקריים:הלוואות לעסקים קטנים
א'- הקרן לעסקים בערבות מדינה מעמידה הלוואות לעסקים אשר ישנה הצדקה כלכלית ופוטנציאל להתפתחותם, על מנת ליצור מקומות עבודה חדשים ויש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.
כמו כן בחינת קרנות לסיוע בהקמה, מבנקים מסחריים.
ב'- הצגת התוכנית העסקית לבנק התומך בעסקים קטנים.
ג'- הגשת בקשת אשראי התחלתי למימוש הפעילות העסקית.

בהקמת עסק חדש מומלץ לפנות ליועץ עסקי על מנת לבחון את כדאיות העסק על פי מגזר הפעילות, יעדי מכירות צפויים, הרווחיות הצפויה, גובה המימון הדרוש להקמה, צפי להחזר ההוצאות, הלוואות לעסקים קטנים, גיוס אשראי מיטבי על פי צורכי העסק מקרנות ובנקים מסחריים ועוד.

Call Now Button